Form: Raw Herb- Panchang

Other Names: 

Wood violet, Sweet violet, English violet, common violet, Garden violet, Banafsa, Banafsha, Berge Banafsha, Vanapsa, Vayilethe

Banafsha Sada Panchang , Viola odorata, Benafsha banafsha sada banafsha panchang viola odorata jadi buti raw herbs, Banapsa banafsha sada banafsha panchang viola odorata

Also Read: BENEFITS OF BANAFSHA SADA